Thuế đối với xe ô tô ngoại giao chuyển nhượng


BỘ TÀI CHÍNH

Số: 6905 /TC-TCHQ

V/v: Thuế đối với xe ô tô ngoại giao chuyển nhượng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2005

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

– UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

– Cục Hải quan, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW.

Để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004. Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện thống nhất các nội dung sau:

1. Giá tính thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chuyển nhượng của các đối tượng ngoại giao có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam trên 05 năm được xác định như sau:

Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam Giá tính thuế nhập khẩu = (%) giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế (khi nhập khẩu là hàng hoá mới chưa qua sử dụng) Giá tính thuế nhập khẩu = (%) giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế (khi nhập khẩu là loại hàng hoá đã qua sử dụng)

– Từ trên 5 năm đến 6 năm 40% 30%

– Từ trên 6 năm đến 7 năm 30% 20%

– Từ trên 7 năm đến 8 năm 20% 10%

– Từ trên 8 năm đến 9 năm 15% 5%

– Từ trên 9 năm đến 10 năm 10% 0%

2. Đối với các trường hợp đặc biệt khác phát sinh trong thực tế:

2.1/ Đối với các xe ô tô tiêu huỷ sẽ không thu thuế (việc tiêu huỷ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành).

2.2/ Đối với các xe ô tô bị hư hỏng (do tai nạn): Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/02/1996 và số 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996 của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thì trường hợp xe ô tô, xe gắn máy bị hỏng do đâm, va quệt phải được Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an xác nhận và Bộ Ngoại giao Việt Nam chấp nhận. Khi được chuyển nhượng các xe ô tô này thì vẫn phải tính thuế theo quy định hiện hành (mức giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hoá tính theo thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số: 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 và mức giá tính thuế quy định bổ sung tại mục 1 công văn này áp dụng đối với các xe ô tô sử dụng và lưu lại tại Việt Nam trên 05 năm).

Thuế GTGT được giảm theo tỷ lệ hư hỏng tai nạn. Cục Hải quan địa phương căn cứ vào tỷ lệ hư hỏng tai nạn đã được giám định của Công ty Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinacontrol) và kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan để xét giảm thuế

3. Căn cứ để tính truy thu thuế là : Thuế suất, giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng (thời điểm đến làm thủ tục chuyển nhượng với cơ quan Hải quan). Đối với các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng nhưng không đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng và kê khai nộp thuế trong thời hạn 02 ngày theo quy định tại điểm 3 mục II phần E Thông tư 87/2004/TT/BTC ngày 31/8/2004 thì xử phạt theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn.

4. Công văn này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

 

Nơi nhận:

– Như trên.

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

– Toà án nhân dân tối cao

– Công báo

– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

– Lưu VP Bộ (HC,TH), TCHQ(VP, KTTT(3)).

Trương Chí Trung (đã ký)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s