Tiêu chuẩn VN về công nghiệp ô tô xe máy


TCVN 4472-1993 ắc quy chì khởi động (soát xét 2)

TCVN 5658-1999 Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

TCVN 5721-1-2002 Săm và lốp xe máy. Phần 1: Săm

TCVN 5721-2-2002 Săm và lốp xe máy. Phần 2: Lốp

TCVN 5748-1993 Xe chở khách ba bánh – Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5749-1999 Ôtô khách – Yêu cầu an toàn chung

TCVN 5756-2001 Mũ bảo vệ cho người đi môtô và xe máy

TCVN 5929-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

TCVN 5929-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử (soát xét lần 2 – Thay thế TCVN 5929:2001)

TCVN 5948-1999 Âm học – Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra do tăng tốc độ – Mức ồn tối đa cho phép

TCVN 6009-1995 Phương tiện giao thông đường bộ -Thiết bị tín hiệu âm thanh – Đặc tính kỹ thuật

TCVN 6010-1995 Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy

TCVN 6011-1995 Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của mô tô

TCVN 6013-1995 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô – Cơ cấu điều khiển – Kiểu, vị trí và chức năng

TCVN 6207-1996 Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra

TCVN 6211-1996 Phương tiện giao thông đường bộ – Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1)

TCVN 6211-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1)

TCVN 6212-1996 Mô tô và xe máy – Thử độ ô nhiễm – Băng thử công suất

TCVN 6374-1998 Xích và đĩa xích – Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích

TCVN 6431-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp đọng cơ xăng – Yêu cầu phát thải trong thử công nhận kiểu

TCVN 6432-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ôtô lắp động cơ xăng – Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

TCVN 6433-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng – Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

TCVN 6435-1998 Âm học – Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ – Phương pháp điều tra

TCVN 6436-1998 Âm học – Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ – Mức ồn tối đa cho phép

TCVN 6438-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải (Soát xét lần 1)

TCVN 6439-1998 Mô tô – Quy tắc thử động cơ – Công suất hữu ích

TCVN 6440-1998 Mô tô – Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu

TCVN 6441-1998 Mô tô – Phanh và cơ cấu phanh – Thử và phương pháp đo

TCVN 6442-1998 Mô tô hai bánh – Độ ổn định của chân chống bên và chân chống giữa

TCVN 6443-1998 Mô tô – Vành bánh hợp kim – Phương pháp thử

TCVN 6444-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống phanh của ôtô khách – Đo tính năng kỹ thuật của phanh

TCVN 6445-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Đo tốc độ va đập trong thử va chạm

TCVN 6446-1998 Phương tiện giao thông đường bộ – Quy tắc thử động cơ – Công suất hữu ích

TCVN 6528-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6529-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Khối lượng – Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu

TCVN 6552-1999 Âm học – Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ – Phương pháp kỹ thuật

TCVN 6565-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hóa lỏng, khí thải thiên nhiên và ôtô lắp các động cơ đó – Yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

TCVN 6566-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Ôtô lắp động cơ cháy do nén – Phương pháp đo khí thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

TCVN 6567-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hóa lỏng và động cơ khí thải thiên nhiên lắp trên ôtô – Phương pháp đo chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

TCVN 6568-1999 Phương tiện giao thông đường bộ – Động cơ cháy do nén và ôtô lắp động cơ cháy do nén – Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu

TCVN 6578-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) – Nội dung và cấu trúc

TCVN 6579-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)

TCVN 6580-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) – Vị trí và cách ghi

TCVN 6597-2000 Âm học – Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động – Phương pháp kỹ thuật

TCVN 6723-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Ôtô khách cỡ nhỏ – Yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu

TCVN 6724-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Ôtô khách cỡ lớn – Yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu

TCVN 6757-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (WPMI)

TCVN 6758-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Kính an toàn và vật liệu kính an toàn – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6759-2000 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn halogen chiếu sáng phía trước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6769-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Gương chiếu hậu – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6770-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Gương chiếu hậu mô tô và xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6771-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi mô tô và xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6785-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Phát thải chất gây ô nhiễm từ ôtô theo nhiên liệu sử dụng của động cơ – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6786-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị lái của ôtô và moóc, bán moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6787-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Ôtô lắp động cơ đốt trong – Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu

TCVN 6821-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Phanh ô tô và moóc – Từ vựng

TCVN 6822-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén

TCVN 6823-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Mối nối thử áp suất thủy lực cho thiết bị phanh

TCVN 6824-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống phanh của mô tô, xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6888-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô, xe máy – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6889-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Biện pháp chống sửa đổi không được phép đối với mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6890-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Chân chống môtô, xe máy hai bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6901-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6902-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt Halogen (HS1) của môtô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6903-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6919-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị phanh của ô tô, moóc, bán moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6920-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Bảo vệ người lái đối với tác động của cơ cấu lái trong trường hợp bị va chạm – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6921-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Khối lượng và kích thước mô tô, xe máy – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6922-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn vị trí trước, đèn vị trí sau, đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn biển số sau của mô tô, xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6923-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Còi – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6924-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6925-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Khoảng trống lắp biển số sau của mô tô, xe máy – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6954-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6955-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn chiếu sáng phía trước của mô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6956-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6957-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6967-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN 6973-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6974-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt Halogen (H4) trên phương tiện cơ giới – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6975-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn sương mù sau trên phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6976-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn sương mù trước trên phương tiện cơ giới – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6977-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn lùi trên phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6978-2001 Phương tiện giao thông đường bộ – Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6979-2001 Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

TCVN 6998-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6999-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7000-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7001-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Đai an toàn và hệ thống ghế-đai an toàn cho người lớn – Yêu cầu và phưng pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7002-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn biển số sau của phương tiện cơ giới (trừ mô tô) và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7003-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị bảo vệ chống việc sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh- Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7056-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô – Lắp giảm xóc sau

TCVN 7057.1-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp và vành mô tô (mã ký hiệu) – Phần 1: Lốp

TCVN 7057.2-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp và vành mô tô (mã ký hiệu) – Phần 2: Tải trọng của lốp

TCVN 7057.3-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp và vành mô tô (mã ký hiệu) – Phần 3: Vành

TCVN 7058-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Xích mô tô – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7059-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô – Phương pháp đo mô men quán tính

TCVN 7060-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô – Phương pháp đo xác định vị trí trọng tâm

TCVN 7223-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới có chùm sáng gần và/hoặc chùm sáng xa không đối xứng và được lắp đèn sợi đốt loại R2 và/hoặc HS1 – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7224-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn chiếu sáng phía trước liền khối của xe cơ giới có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai không đối xứng – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyêt kiểu

TCVN 7225-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn vị trí trước và sau, đèn phanh và đèn hiệu chiều rộng xe cho xe cơ giới, moóc và bán moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyêt kiểu

TCVN 7226-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyêt kiểu

TCVN 7227-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc, bán moóc kéo theo – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyêt kiểu

TCVN 7228-2002 Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị phanh của ô tô con – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyêt kiểu

TCVN 7232-2003 Mô tô, xe máy – ống xả – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7233-2003 Mô tô, xe máy – Nan hoa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7234-2003 Mô tô, xe máy – Vành thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7235-2003 Mô tô, xe máy – Chân phanh – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7236-2003 Mô tô, xe máy – Tay phanh – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7237-2003 Mô tô, xe máy – Dây phanh, dây ga, dây côn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7238-2003 Mô tô, xe máy – Khung – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7271-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng

TCVN 7337-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Khả năng tái chế và thu hồi – Phương pháp tính toán

TCVN 7338-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Kích thước mô tô, xe máy hai bánh – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 7339-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Kích thước mô tô, xe máy ba bánh – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 7340-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã kích thước ô tô chở hàng

TCVN 7343-2003 Xe máy – Lắp đặt đèn chiếu sáng và tín hiệu – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7344-2003 Xe máy – Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt phát ra một chùm sáng gần loại đơn – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7345-2003 Xe máy – Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt phát ra chùm sáng xa và chùm sáng gần – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7346-2003 Xe máy – Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt halogen (HS2) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7347-2003 Cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ

TCVN 7348-2003 Mô tô, xe máy – ắc quy chì a xít

TCVN 7349-2003 Mô tô, xe máy – Phương pháp thử gia tốc

TCVN 7350-2003 Mô tô, xe máy – Phương pháp thử khả năng chạy theo đà

TCVN 7351-2003 Mô tô, xe máy – Phương pháp thử khả năng vượt dốc

TCVN 7352-2003 Mô tô, xe máy – Phương pháp thử chạy trên đường

TCVN 7353-2003 Mô tô, xe máy – Phương pháp đo kích thước và khối lượng

TCVN 7354-2003 Mô tô, xe máy hai bánh – Tay lái – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7355-2003 Mô tô, xe máy – Động cơ – Danh mục chỉ tiêu chất lượng

TCVN 7356-2003 Mô tô, xe máy hai bánh – Tiêu thụ nhiên liệu – Giới hạn lớn nhất cho phép

TCVN 7357-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7358-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7359-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Mã kích thước ô tô con

TCVN 7360-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống phanh khí nén của rơ moóc và sơ mi rơ moóc – Đo hiệu quả phanh

TCVN 7361-2003 Phương tiện giao thông đường bộ – Tấm báo hiệu phía sau của xe hạng nặng và dài – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s