Trang chủ > Tiêu chuẩn Việt Nam > Tiêu chuẩn ngành GTVT

Tiêu chuẩn ngành GTVT


22TCN 224-01 Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

22TCN 225-2000 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ

22TCN 226-01 Tiêu chuẩn trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

22TCN 226-2005 Tiêu chuẩn trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

22TCN 256-1999 Ô tô khách liên tỉnh – Yêu cầu chung

22TCN 275-05 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Sai số cho phép và qui định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới (soát xét lần 1)

22TCN 275-2001 Sai số cho phép và qui định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của phương tiện cơ giới đường bộ

22TCN 290-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Các loại đèn mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 291-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – ống xả mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 292-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Nan hoa mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 293-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Vành bánh xe mô tô làm bằng vật liệu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 294-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Chân phanh mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 295-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Tay phanh mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 296-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Dây phanh mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 297-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Xích mô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 298-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Xích ống con lăn truyền động bước ngắn chính xác và đĩa xích – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 299-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Khung mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu và phương pháp thử

22TCN 302-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ô tô khách thành phố – Yêu cầu kỹ thuật

22TCN 302-06 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ô tô khách thành phố – Yêu cầu kỹ thuật

22TCN 303-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Độ bền của mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 305-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Độ tin cậy của mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 307-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ô tô – Yêu cầu an toàn chung

22TCN 307-06 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ô tô – Yêu cầu an toàn chung

22TCN 308-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Hệ thống giảm âm thay thế của ô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 309-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời của ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 310-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Đèn báo rẽ trên ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 311-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Đèn báo đỗ lắp trên xe cơ giới – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 312-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Khoá cửa và cơ cấu giữ cửa của ô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 313-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Phần nhô ra ngoài của cabin ô tô chở hàng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 314-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Phần nhô ra ngoài của ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 315-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Yêu cầu kỹ thuật về khoảng trống lắp biển số sau của ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc

22TCN 316-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ghế, cơ cấu lắp đặt ghế và đệm tựa đầu trên ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 317-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Đệm tựa đầu sử dụng trên ô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 318-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Cơ cấu neo giữ đai an toàn của ôtô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 319-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Tầm nhìn phía trước của người lái trên ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 320-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Nhận biết các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và thiết bị chỉ báo trên ôtô – Yêu cầu kỹ thuật

22TCN 321-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Hệ thống chống ngưng tụ hơi nước trên kính chắn gió của ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 322-03 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Hệ thống gạt nước và rửa kính chắn gió của ô tô con – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 327-05 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc – Yêu cầu an toàn chung

22TCN 329-05 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thiết bị hạn chế vận tốc của ô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

22TCN 336-06 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Hệ thống treo của ô tô – Phương pháp xác định tần số dao động riêng và hệ số tắt dần

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: