Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam


QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177/2004/QĐ-TTG
NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại các Công văn số 2042/CV-CLH ngày 26 tháng 4 năm 2004, số 2441/CV-CLH ngày 19 tháng 5 năm 2004 và số 3721/CV-CLH ngày 26 tháng 7 năm 2004, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển tại cuộc họp ngày 06 tháng 5 năm 2004 tại Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 với các nội dung chủ yếu sau :

1. Quan điểm phát triển

a) Công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp rất quan trọng cần được ưu tiên phát triển để góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng tiềm lực an ninh, quốc phòng của đất nước.

Vui lòng download file dưới đây để xem tiếp:

Quy họach phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đến năm 2010, tầm nhìn 2020

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s