Luật giao thông đường bộ (phần 2)


CHƯƠNG II: QUY TẮC GIAO THÔNG ÐƯỜNG BỘ

ÐIỀU 9. QUY TẮC CHUNG

Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Xe ô-tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô-tô phải thắt dây an toàn.

ÐIỀU 10. HỆ THỐNG BÁO HIỆU ÐƯỜNG BỘ

Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn.

Hiệu lệnh của cảnh sát điều khiển giao thông:

Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông phải dừng lại
Hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải

Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau l­ng người điều khiển giao thông

Ðèn tín hiệu giao thông có ba mầu, ý nghĩa từng mầu như sau:

Tín hiệu xanh là được đi

Tín hiệu đỏ là cấm đi

Tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu. Khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp

Tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng cần chú ý

Biển báo hiệu đường bộ gồm 5 nhóm, ý nghĩa từng nhóm như sau:

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm

Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra

Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành

Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết

Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn

Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.

Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường.

Hàng rào chắn được đặt ở nơi nền đường bị thắt hẹp, ở đầu cầu, đầu cống, ở đầu các đoạn đường cấm, đường cụt không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về báo hiệu đường bộ

ÐIỀU 11. CHẤP HÀNH BÁO HIỆU ÐƯỜNG BỘ

Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu tạm thời.

ÐIỀU 12. TỐC ÐỘ XE VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC XE

Người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể tốc độ của xe cơ giới và việc đặt biển báo tốc độ.
Người lái xe phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.

ÐIỀU 13. SỬ DỤNG LÀN ÐƯỜNG

Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái.

Các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

ÐIỀU 14. VƯỢT XE

Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân c­ từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái

Khi xe điện đang chạy giữa đường

Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được

Cấm vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Ðiều này

Trên cầu hẹp có một làn xe

Dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dốc và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế

Nơi đường giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt

Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt

Xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ

ÐIỀU 15. CHUYỂN HƯỚNG XE

Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

Trong khi chuyển hướng, người lái xe phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác

Trong khu dân cư­, người lái xe chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

Cấm quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt, đường hẹp, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.

ÐIỀU 16. LÙI XE

Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi

Cấm lùi xe ở khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ.

ĐIỀU 17. TRÁNH XE ÐI NGƯỢC CHIỀU

Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.

Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau

Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi

Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc

Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe kia đi

Ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.

ÐIỀU 18. DỪNG XE, ÐỖ XE TRÊN ÐƯỜNG NGOÀI ÐÔ THỊ

Khi dừng xe, đỗ xe trên đường ngoài đô thị, người điều khiển phương tiện phải thực hiện các quy định sau đây:

Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết

Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình

Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì người điều khiển xe phải cho xe dừng, đỗ tại các vị trí đó

Sau khi đỗ xe, người điều khiển chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn, nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy, phải đặt ngay báo hiệu để người điều khiển phương tiện khác biết.

Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chư­a bảo đảm điều kiện an toàn

Xe cơ giới khi dừng, người lái xe không được rời khỏi vị trí lái

Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh

Cấm dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

Bên trái đường một chiều.

Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất

Trên cầu, gầm cầu vượt

Song song với một xe khác đang dừng, đỗ

Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

Nơi đường giao nhau

Nơi dừng của xe buýt

Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức

Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe

Trong phạm vi an toàn của đường sắt

Che khuất các biển báo hiệu đường bộ

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s