Luật giao thông đường bộ (phần 3)


ÐIỀU 19. DỪNG XE, ÐỖ XE TRÊN ÐƯỜNG TRONG ÐÔ THỊ

Khi dừng xe, đỗ xe trên đường trong đô thị, người điều khiển phương tiện phải tuân theo quy định tại Ðiều 18 của Luật này và các quy định sau đây:

Phải cho xe dừng, đỗ sát hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô-tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét

Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định.

ÐIỀU 20. QUYỀN ƯU TIÊN CỦA MỘT SỐ XE

Những xe sau đây được quyền ư­u tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ

Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp

Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu

Xe hộ đê, xe đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật

Ðoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường

Ðoàn xe tang

Các xe khác theo quy định của pháp luật

Khi có tín hiệu của xe ư­u tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.

ÐIỀU 21. QUA PHÀ, QUA CẦU PHAO

Khi đến bến phà, cầu phao, các xe phải xếp hàng trật tự, đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông.

Khi xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người phải xuống xe, trừ người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, người bệnh, người già yếu và người tàn tật.

Các loại xe cơ giới phải xuống phà trước, xe thô sơ, người xuống phà sau; khi lên bến, người lên trước, các phương tiện giao thông lên sau theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Thứ tự ưu tiên qua phà, qua cầu phao:

Các xe ­ưu tiên quy định tại khoản 1 Ðiều 20 của Luật này

Xe chở thư­ báo

Xe chở thực phẩm tươi sống

Xe chở khách công cộng, trong trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào đến trước được qua trước.

ÐIỀU 22. NHƯỜNG ÐƯỜNG TẠI NƠI ÐƯỜNG GIAO NHAU

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi trên trái

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

ÐIỀU 23. ÐI TRÊN ÐOẠN ÐƯỜNG BỘ GIAO CẮT ÐƯỜNG SẮT

Tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu mầu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách an toàn; khi đèn tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua.

Tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu mầu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray gần nhất; khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc chuông báo hiệu đã ngừng mới được đi qua.

Tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía, khi thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua, nếu thấy có phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray gần nhất và chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi.

Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng ngay tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt và trong phạm vi an toàn đường sắt thì người điều khiển phương tiện phải bằng mọi cách nhanh nhất đặt báo hiệu trên đường sắt cách tối thiểu 500 mét về hai phía để báo cho người điều khiển phương tiện đường sắt và tìm cách báo cho người quản lý đường sắt, nhà ga nơi gần nhất, đồng thời phải bằng mọi biện pháp nhanh chóng đa phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt.

Những người có mặt tại nơi phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng trên đoạn đường bộ giao cắt đường sắt có trách nhiệm giúp đỡ người điều khiển đ­a phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt.

ÐIỀU 24. GIAO THÔNG TRÊN ÐƯỜNG CAO TỐC

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông quy định tại Luật này còn phải thực hiện các quy định sau đây:

Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, xe thô sơ phải có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu

Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định

Không được quay đầu xe, lùi xe.

ÐIỀU 26. BẢO ÐẢM TẢI TRỌNG VÀ KKHổ GIỚI HẠN CỦA ÐƯỜNG BỘ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường có thể được l­u hành trên đường nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo vệ cầu đường, bảo đảm an toàn giao thông.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; quy định về tổ chức, hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ và việc cấp giấy phép cho xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường.

ÐIỀU 27. KEO XE VÀ XE KÉO RƠ-MOÓC

Một xe ô-tô chỉ được kéo theo một xe khác khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định sau đây:

Xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực

Việc nối xe kéo với xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn, an toàn; trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì xe kéo nhau phải nối bằng thanh nối cứng

Phía trước của xe kéo và phía sau của xe được kéo phải có biển báo hiệu.

Xe kéo rơ-moóc phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ-moóc hoặc phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ- moóc.

Cấm các hành vi sau đây:

Xe kéo rơ-moóc, xe sơ mi rơ-moóc kéo theo rơ-moóc hoặc xe khác

Chở người trên xe được kéo

Xe ô-tô kéo theo xe thô sơ, xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy hoặc kéo lê vật trên đường.

ÐIỀU 28. NGƯỜI ÐIỀU KHIỂN, NGƯỜI NGỒI TRÊN XE MÔ-TÔ, XE GẮN MÁY

Người điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em; trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội thì được chở hai người lớn.

Việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy do Chính phủ quy định.

Cấm người đang điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

Ði xe dàn hàng ngang

Ði xe lạng lách, đánh võng

Ði xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác

Sử dụng ô, điện thoại di động

Sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh

Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh

Sử dụng xe không có bộ phận giảm thanh và làm ô nhiễm môi trường

Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Cấm người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

Mang, vác vật cồng kềnh

Sử dụng ô

Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác

Ðứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái

Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

ÐIỀU 29. NGƯỜI ÐIỀU KHIỂN VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE ÐẠP, NGƯỜI ÐIỀU KHIỂN XE THÔ SƠ KHÁC

Người điều khiển xe đạp khi tham gia giao thông phải thực hiện các quy định tại khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e và hư khoản 3 Ðiều 28 của Luật này; người ngồi trên xe đạp khi tham gia giao thông phải thực hiện các quy định tại khoản 4 Ðiều 28 của Luật này.

Người điều khiển xe thô sơ khác phải cho xe đi hàng một, nơi có phần đường dành cho xe thô sơ thì phải đi đúng phần đường quy định; khi đi ban đêm phải có báo hiệu ở phía trước và phía sau xe.

Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển.

ÐIỀU 30. NGƯỜI ÐI BỘ

Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

Nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì khi qua đường người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới để qua đường an toàn, nhường đường cho các phương tiện giao thông đang đi trên đường và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ qua đường thì người đi bộ phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn và qua đường đúng các vị trí đó.

Trên đường có dải phân cách, người đi bộ không được vượt qua dải phân cách.

Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt.

ÐIỀU 31. NGƯỜI TÀN TẬT, NGƯỜI GIÀ YẾU THAM GIA GIAO THÔNG

Người tàn tật sử dụng xe lăn không có động cơ được đi trên hè phố và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết đó là người khiếm thị.

Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ người tàn tật, người già yếu khi đi qua đường.

ÐIỀU 32. NGƯỜI ÐIỀU KHIỂN, DẪN DẮT SÚC VẬT ÐI TRÊN ÐƯỜNG BỘ

Người điều khiển, dẫn dắt xúc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và phải bảo đảm vệ sinh trên đường; trong trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được cho đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn.

Cấm điều khiển, dẫn dắt súc vật đi vào phần đường xe cơ giới.

ÐIỀU 33. CáC HOẠT ÐỘNG KHÁC TRÊN ÐƯỜNG BỘ

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Cấm các hành vi sau đây:

Họp chợ trên đường bộ

Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ

Thả rông súc vật trên đường bộ

Ðể trái phép vật liệu, phế thải; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản và các vật khác trên đường bộ

Ðặt các biển quảng cáo trên đất của đường bộ

Che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông

ĐIỀU 34. SỬ DỤNG ÐƯỜNG PHỐ ÐÔ THỊ

Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông; trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời vào mục đích khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông

Cấm các hành vi sau đây:

Ðổ rác hoặc phế thải ra đường phố không đúng nơi quy định

Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường phố

Tự ý tháo mở nắp cống trên đường phố

Các hành vi khác gây cản trở giao thông

ĐIỀU 35. TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ ÐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

Tổ chức giao thông gồm các nội dung sau đây:

Phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và các loại phương tiện tham gia giao thông

Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ

Thông báo khi có sự thay đổi về việc phân luồng, phân tuyến, thời gian đi lại tạm thời hoặc lâu dài; thực hiện các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện pháp khác về đi lại trên đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Trách nhiệm về việc tổ chức giao thông:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ

ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông đường bộ và đường đô thị thuộc phạm vi quản lý.

Trách nhiệm điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông:

Chỉ huy, điều khiển giao thông trên đường; hướng dẫn, bắt buộc người tham gia giao thông chấp hành quy tắc giao thông

Khi có tình huống đột xuất gây ách tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng xe, đỗ xe.

ĐIỀU 36. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHI XẨY RA TAI NẠN GIAO THÔNG

Người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm:

Dừng ngay xe lại giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người lái xe cũng bị thương phải đ­a đi cấp cứu hoặc trường hợp vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất

Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan công an.

Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm

Bảo vệ hiện trường

Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn

Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất

Bảo vệ tài sản của người bị nạn

Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an.

Người lái xe khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe ưu tiên, xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao không bắt buộc phải thực hiện quy định tại khoản này

Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn có trách nhiệm nhanh chóng cử người tới hiện trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và ủy ban nhân dân địa phương bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn

ủy ban nhân dân nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan công an đến giải quyết vụ tai nạn; tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn; trường hợp có người chết, sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy định của pháp luật và đồng ý cho chôn cất, nếu người chết không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức chôn cất.

Cấm các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s