Quy định về biển số xe


Quy định về biển số xe:

2.1. Xe đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì biển số xe mang ký hiệu của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt hoặc tỉnh, thành phố đó (phụ lục 01 kèm theo Thông tư này). Xe của cơ quan, tổ chức và cá nhân người nước nào thì có thêm ký hiệu riêng của nước đó (phụ lục 02 kèm theo Thông tư này).2.2. Biển số xe của các tổ chức, cá nhân trong nước

– Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị-xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E.

– Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Riêng:

– Xe Quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”.

– Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”.

– Xe của các dự án có ký hiệu “DA”.

– Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có ký hiệu “R”.

2.3. Biển số xe cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài

– Xe của cơ quan đại diện ngoại giao; cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài có thân phận ngoại giao làm việc cho các cơ quan đó: biển số nền màu trằng, chữ và số màu đen; có sê ri ký hiệu “NG” màu đỏ. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

– Xe của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài có thân phận ngoại giao làm việc cho các tổ chức đó: biển số nền màu tráng, chữ và số màu đen; có sê ri ký hiệu “QT” màu đỏ. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

Xe của tổ chức; văn phòng đại diện; cá nhân người nước ngoài (kể cả lưu học sinh): biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”.

2.4. Kích thước của biển số

– Biển số xe ô tô gồm 2 biển không giống nhau về kích thước nhưng giống về chữ và số trong biển; 1 biển gắn phía trước và 1 biển gắn phía sau xe. Có kích thước như sau:

+ Biển trước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm.

+ Biển sau: Chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

– Biển số rơ moóc, sơ mi rơ moóc: 1 biển gắn phía sau thành xe. Kích thước: Chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

– Biển số xe mô tô: 1 biến gắn phía sau xe. Kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm.

2.5. Chất liệu của biển số

Biển số xe được sản xuất bằng kim loại, do Bộ Công an thống nhất phát hành và quản lý trong toàn quốc. Biển số xe tạm thời bằng giấy, kích thước của biển số theo quy định trên. Trong trường hợp đặc biệt xe phục vụ chính trị, hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ, biển đăng ký tạm được làm bằng kim loại, biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, có ký hiệu riêng, được Tổng cục Cảnh sát phê duyệt. Giao cho Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn kích thước, cách bố trí chữ và số trong biển số xe và kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 của Bộ Công an

——————————————————————————–

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XE ÔTÔ TẠI CỤC CSGT ĐB-ĐS (BỘ CÔNG AN)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an)

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1 Các Ban của Trung ương Đảng
2 Văn phòng Chủ tịch nước
3 Văn phòng Quốc hội
4 Văn phòng Chính phủ
5 Xe phục vụ các đ/c là thành viên Chính phủ, các đ/c là Ủy viên TW Đảng công tác tại Hà Nội, xe do lãnh đạo Bộ CA, TCCS phê duyệt
6 Bộ Ngoại giao
7 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
8 Tòa án nhân dân tối cao
9 Đài truyền hình Việt Nam
10 Đài tiếng nói Việt Nam
11 Thông tấn xã Việt Nam
12 Báo Nhân dân
13 Thanh tra Nhà nước
14 Học viện chính trị quốc gia
15 Ban quản lý Lăng, Bảo tàng, Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh
16 Trung tâm lưu trữ quốc gia
17 Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình
18 Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài
19 Ủy ban chứng khoán Nhà nước
20 Kiểm toán Nhà nước
21 Tổng cục Hải quan
22 Bộ Nội vụ
23 Tổng Công ty dầu khí Việt Nam
24 Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

————————————————————

Phụ lục 01

KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE ÔTÔ – MÔ TÔ TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an)

Cao Bằng 11

Lạng Sơn 12

Quảng Ninh 14

Hải Phòng 15 – 16

Thái Binh 17

Nam Đinh 18

Phú Thọ 19

Thái Nguyên 20

Yên Bái 21

Tuyên Quang 22

Hà Giang 23

Lào Cai 24

Lai Châu 25

Sơn La 26

Điện Biên 27

Hòa Bình 28

Hà Nội 29 – 32

Hà Tây 33

Hải Dương 34

Ninh Bình 35

Thanh Hóa 36

Nghệ An 37

Hà Tĩnh 38

TP.Đà Nẵng 43

Đắk Lắk 47

Đắk Nông 48

Lâm Đồng 49

TP.Hồ Chí Minh 50 – 59

Đồng Nai 60

Bình Dương 61

Long An 62

Tiền Giang 63

Vĩnh Long 64

Cần Thơ 65

Đồng Tháp 66

An Giang 67

Kiên Giang 68

Cà Mau 69

Tây Ninh 70

Bến Tre 71

Bà Rịa-Vũng Tàu 72

Quảng Bình 73

Quảng Trị 74

Thừa Thiên Huế 75

Quảng Ngãi 76

Bình Định 77

Phú Yên 78

Khánh Hòa 79

Cục CSGT ĐB-ĐS 80

Gia Lai 81

Kon Tum 82

Sóc Trăng 83

Trà Vinh 84

Ninh Thuận 85

Bình Thuận 86

Vĩnh Phúc 88

Hưng Yên 89

Hà Nam 90

Quảng Nam 92

Bình Phước 93

Bạc Liêu 94

Hậu Giang 95

Bắc Cạn 97

Bắc Giang 98

Bắc Ninh 99

—————————————————————

Phụ lục 02

KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE ÔTÔ – MÔ TÔ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an)

TT TÊN NƯỚC KÝ HIỆU
1 ÁO 001–005
2 AN BA NI 006–010
3 ANH VÀ BẮC AILEN 011–015
4 AI CẬP 016–020
5 A ZEC BAI GIAN 021–025
6 ẤN ĐỘ 026–030
7 ĂNG GÔ LA 031–035
8 AP GA NIXTAN 036–040
9 AN GIE RI 041–045
10 AC HEN TI NA 046–050
11 ÁC MÊ NIA 051–055
12 AI XƠ LEN 056-060
13 BỈ 061–065
14 BA LAN 066–070
15 BỒ ĐÀO NHA 071–075
16 BUN GA RI 076–080
17 BUỐC KI NA PHA XÔ 081–085
18 BRA XIN 086–090
19 BĂNG LA ĐÉT 091–095
20 BÊ LA RÚT 096–100
21 BÔ LI VIA 101–105
22 BÊ NANH 106–110
23 BRU NÂY 111–115
24 BU RUN ĐI 116-120
25 CU BA 121–125
26 CỐT ĐI VOA 126–130
27 CÔNG GÔ (BRAZAVILLE-I) 131–135
28 CÔNG GÔ (DA-I-A) 136–140
29 CHI NÊ 141–145
30 CÔ LÔM BI A 146–150
31 CA MƠ RUN 151–155
32 CA NA DA 156–160
33 CÔ OÉT 161–165
34 CAM PU CHIA 166–170
35 CƯ DƠ GƯ XTAN 171–175
36 CA TA 176–180
37 CAP VE 181–185
38 CỐT XTA RI CA 186–190
39 ĐỨC 191–195
40 DĂM BI A 196–200
41 DIM BA BU Ê 201–205
42 ĐAN MẠCH 206–210
43 Ê CU A ĐO 211–215
44 Ê RI TƠ RÊ 216–220
45 ÊTI Ô PI A 221–225
46 EX TÔ NIA 226–230
47 GUYANA 231–235
48 GA BÔNG 236–240
49 GĂM BI A 241–245
50 GI BU TI 246–250
51 GRU DI A 251–255
52 GIOÓC ĐA NI 256–260
53 GHI NÊ 261–265
54 GA NA 266–270
55 GHI NÊ BÍT XAO 271–275
56 GRÊ NA ĐA 276–280
57 GHI NÊ XÍCH ĐẠO 281–285
58 GOA TÊ MA LA 286–290
59 HUNG GA RI 291–295
60 HOA KỲ 296–300
61 HÀ LAN 301–305
62 HY LẠP 306–310
63 HA MAI CA 311–315
64 IN ĐÔ NÊ XIA 316–320
65 I RAN 321–325
66 I RẮC 326–330
67 I TA LI A 331–335
68 IXRAEN 336–340
69 KA DẮC TAN 341–345
70 LÀO 346–350
71 LY BĂNG 351–355
72 LI BI 356–360
73 LÚC XĂM BUA 361–365
74 LÍT VA 366–370
75 LÁT VI A 371–375
76 MY AN MA 376–380
77 MÔNG CỔ 381–385
78 MÔ DĂM BÍCH 386–390
79 MA ĐA GAT XCA 391–395
80 MÔN ĐÔ VA 396–400
81 MAN ĐI VƠ 401–405
82 MÊ HI CÔ 406–410
83 MA LI 411–415
84 MA LAY XI A 416–420
85 MA RỐC 421–425
86 MÔ RI TA NI 426–430
87 MAN TA 431–435
88 MAC XAN 436–440
89 NGA 441-445
90 NHẬT BẢN 446–450
91 NI CA NA GOA 451-455
92 NIU DI LÂN 456–460
93 NI GIÊ 461–465
94 NI GIÊ RI A 466–470
95 NA MI BI A 471–475
96 NÊ PAN 476–480
97 NAM PHI 481–485
98 NAM TƯ 486–490
99 NA UY 491–495
100 Ô MAN 496–500
101 Ô XTRƠ RÂY LIA 501–505
102 PHÁP 506–510
103 PHI GA 511-515
104 PA KI XTAN 516–520
105 PHẦN LAN 521–525
106 PHI LIP PIN 526–530
107 PA LE XTIN 531–535
108 PA NA MA 536–540
109 PA PUA NIU GHI NÊ 541–545
110 TỔ CHỨC QUỐC TẾ 546–550
111 RU AN ĐA 551–555
112 RU MA NI 556–560
113 SÁT 561–565
114 SÉC 566–570
115 SIP 571–575
116 TÂY BAN NHA 576–580
117 THỤY ĐIỂN 581–585
118 TAN DA NI A 586–590
119 TÔ GÔ 591–595
120 TÁT GI KI XTAN 596–600
121 TRUNG HOA 601-605
122 THÁI LAN 606-610
123 TUỐC MÊ NI XTAN 611-615
124 TUY NI DI 616–620
125 THỔ NHĨ KỲ 621–625
126 THỤY SĨ 626–630
127 TRIỀU TIÊN 631 — 635
128 HÀN QUỐC 636 — 640
129 TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP 641 — 645
130 TÂY XA MOA 646 — 650
131 U CRAI NA 651 — 655
132 U DƠ BÊ KI XTAN 656 — 660
133 U GAN DA 661 — 665
134 U RU GOAY 666 — 670
135 VANU ATU 671 — 675
136 VÊ NÊ ZU Ê LA 676 — 680
137 XU ĐĂNG 681 — 685
138 XI Ê RA LÊ ÔN 686 — 690
139 XINH GA PO 691 — 695
140 XRI LAN CA 696 — 700
141 XÔ MA LI 701 — 705
142 XÊ NÊ GAN 706 — 710
143 XY RI 711 — 715
144 XA RA UY 716 — 720
145 XÂY SEN 721 — 725
146 XAO TÔ MÊ VÀ PRIN XI PE 726 — 730
147 XLÔ VA KIA 731 — 735
148 Y Ê MEN 736 — 740
149 CÔNG QUỐC LỈCHTENSTEIN 741 — 745
150 HỒNG CÔNG 746 — 750
151 ĐÀI LOAN 885 — 890
152 ĐÔNG TI MO 751 — 755
153 PHÁI ĐOÀN ỦY BAN CHÂU ÂU (EU) 756–760

————————————————————–

1./ Màu xanh chữ trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp:

– Trực thuộc chính phủ thì là biển xanh 80
– Các tỉnh thành thì theo số của các tỉnh thành tương ứng (xem phần dưới)

2./ Màu đỏ: Cấp cho xe quân đội, xe của các doanh nghiệp quân đội là biển 80 màu trắng.

Biển số quân đội với 2 chữ cái đầu tiên là viết tắt của:
A=Quân đoàn, ví dụ AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2
B=Bộ tư lệnh, ví dụ BT là BTLtăng thiết giáp, BD là BTLđặc công, BH là BTLhóa học.
H=Học viện
K=Quân khu, ví dụ KA Quân khu 1, KB quân khu 2, KT quân khu Thủ đô
T=Tổng cục, TC tổng cục chính trị, TH Tổng cục Hậu cần
Q=Quân chủng, QP qc phòng không, QK quân chủng không quân
(các chữ viết nghiêng không chính xác đâu nhé, bác nào có quy định chính xác thì bổ xung)

3./ Màu vàng: Cấp cho xe thuộc bộ tư lệnh biên phòng (lâu rồi không thấy không biết đã thay đổi chưa)

4./ Màu trắng với 2 chữ và năm số là biển cấp cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài.

NG là xe ngoại giao
NN là xe của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
3 số ở giũa là mã quốc gia, 2 số tiếp theo là số thứ tự
xe số 80 NG xxx-yy là biển cấp cho các đại sứ quán, thêm gạch đỏ ở giữa và 2 số cuối là 01 là biển xe của tổng lãnh sự (bất khả xâm phạm) riêng biển này khi thay xe thì giữ lại biển để lắp cho xe mới.

Màu trắng cấp cho tư nhân và doanh nghiệp, 2 số đầu theo thứ tự các tỉnh, 4 số cuối là số thứ tự cấp ngẫu nhiên.

Biển đỏ của Bộ Quốc Phòng

AT … Binh đoàn 12
AD … Quân Đoàn 4 , Binh đoàn cửu long
BB Bộ Binh
BC … Binh chủng Công Binh
BH … Binh chủng hoá học
BT … Binh chủng thông tin liên lạc
BP …. Bộ tư lệnh biên phòng
HB … Học viện lục quân
HH …Học viện quân y
KA .. Quân khu 1
KB … Quân khu 2
KC … Quân khu 3
KD … Quân khu 4
KV … Quân khu 5
KP … Quân khu 7
KK … Quân khu 9
PP… các quân y viện
QH … Quân chủng hải quân
QA … Quân chủng phòng không không quân
TC … Tổng cục chính trị
TH … tổng cục hậu cần
TK …. Tổng cục công nghiệp quốc phòng
TT … Tổng cục kỹ thuật
TM … Bộ tổng tham mưu
VT….Tổng công ty viễn thông quân đội Vietel

Biển dành cho người nước ngoài: ký hiệu NN (nước ngoài) hoặc NG (ngoại giao) (phải có sự đồng ý của các cán bộ cao cấp nhất của Việt Nam và được sự đồng ý của Đại Sứ quán nước đó) và dãy số:

Hai chữ số đầu: thể hiện địa điểm đăng ký (tỉnh/thành)

Ba chữ số tiếp theo: mã nước (quốc tịch người đăng ký) (011 Anh, 026 Ấn Độ, 041 Angiery, 061 Bỉ, 066 Ba Lan, 121 Cu ba, 156 Canada, 166 Cambodia, 191 Đức, 206 Đan Mạch, 296 và 297 Mỹ, 301 Hà Lan, 331 Italia, 336 Ixrael, 346 Lào, 364 Áo, 376 Miến điện, 381 Mông Cổ, 441 Nga, 446 Nhật, 456 New Zealand, 501 Úc ,506 Pháp, 521 Phần Lan, 546 547 548 549 Các ổ chức Phi Chính Phủ, 566 CH Séc, 581 Thụy Điển, 601 Trung Quốc, 606 Thái Lan, 626 Thụy Sỹ, 631 Bắc Hàn, 636 Hàn quốc, 691 Singapore, 731 Slovakia, 888 Đài Loan).

Ba chữ số khác ở bên dưới : số thứ tự đăng ký.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s